Mojnutricionista

Transformacija Darko 86 - 72 kg

 Darko Z.  - Mišićna definicija

T. Tezina  86kg

Procenat masti  30%

Procenat misica 35 %

Visceralne masti 8%

Cilj: Redukcija kilograma - Definicija

Vremenski period:  3 meseca.

Darko je kao dete bio vrlo mršav , medjutim kako su godine prolazile došlo je do značajnog povećanja masti i kilograma u više navrata je na svoju ruku spuštao kilograme ali su se vrlo brzo vraćali. Ishrana je sadržala previše šećera i masti a premalo proteina što je i uzrokovalo povećanje procenta masiti i težine.

 

Nakon 6-te nedelje:

Telesna težina 75 kg

Masti  17%

Mišići 38%

Visceralne 7

Režim ishrane  Prvi mesec režim ishrane je bio ne previše rigorozan kako bi smo skidali kilograme a u isto vreme gradili mišiće.

Trening  Sa treningom smo odmah počeli kako bi stimulisali mišić na rast i na taj način izbegli gubitak mišićne mase usled redukcionog režima ishrane.

Trening je bio kružnog tipa za celo telo uz obavezan kardio program.

Suplemnatacija: Whey protein i kazein

 

 Nakon 12-te nedelje:

T. Težina  72 kg

Procenat masti  13 %

Procenat misica  41 %

Visceralne masti  6

Režim ishrane  Prelazimo na rigorozan režim za definiciju kako bi smo uspeli da skinemo uporne masti na stomaku koje se najteže uklanjaju. Ovaj režim ishrane se bazira na visokom proteinskom unosu i vlaknima uz kvalitetene masti.

Trening  se bazira na super serijama, dopunama tj. vezanim vežbama, usporenim ponavljanjima bez kardio treninga. Na ovakav tip treninga smo se odlučili jer je telo odlično reagovalo na režim ishrane.

Suplemnatacija:   je bila potpuna kako bi smo postigli maximum  i omogućili adekvatan oporavak nakon ovako napornih treninga i rigorozne ishrane.

Whey i kazen protein , NO Warrior, Crea- Big, BCAA, vitamini i minerali.

ZAKLJUČAK: Kontinuitet od 3 meseca dao je odlične rezultate, razlika je velika kao i uloženi trud. Doslednos programu ishrane i treninga daje sigurne rezultate u skladu sa genetskim potencijalom .

 

Vladimir Vujović

nutricionista

 

 Redukciona dijeta

   --- pre 125 kg posle 99 kg--- 

 ----------- Vladimir Vujović---------

    >Ishrana i suplementacija<

 

INDIVIDUALNI TRENING #GLUTEUS by Vladimir Vujović

    ------ Vladimir Vujović---------       >Ishrana i Trening individualni<

1.   


 

  2.     


 3.  


 4.  

 

     

1.   

        www.atpsport.comSVE SUPLEMENTE MOŽETE SA POPUSTOM NABAVITI NA 064/ 68 25 686
GRATIS SAVET O PRAVILNOM KORIŠĆENJU.

 

Vladimir Vujović- DietFit Transformacij

   

 

Vladimir Vujović- Fit & Health


 

                               


 

Vladimir Vujović- savetuje čitaoce